Skip to Content

Geothermische energie / Aardwarmte is een nog weinig gebruikte vorm van energiewinning. Deze vorm van energie kan wereldwijd de CO2 uitstoot extreem verminderen en daarnaast bijdragen aan het reduceren van ons gebruik van fossiele brandstoffen.
Op termijn zijn er helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig als geothermische energie zonne-energie, windenergie aanvult!!!

Deze site wil hier een steentje aan bijdragen door informatie te verschaffen over geothermische energie en bij voldoende animo oplossingsgericht denken over geothermische oplossingen voor Nederland.

Aardwarmte of geothermische energie is de energie die zich bevindt in de diep in de aarde gelegen warmtebronnen. De energie kan worden gewonnen door gebruik te maken van het temperatuursverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmte.

Bij de winning van geothermische energie (aardwarmte) kan er onderscheid gemaakt worden in drie systemen:

  • Hydrothermale systemen: in de ondergrond voorhanden warm water circuleert tussen twee bronnen door natuurlijke waterhoudende grondlagen
  • Petrothermale systemen: ook wel Hot-Dry-Rock-systemen genoemd: in een droge bodem worden kunstmatig spleten en kloven gemaakt, waarin water water wordt gepompt wat vervolgens tussen twee bronnen circuleert.
  • Diepe aardewarmtesondes: Het warmtedragend medium (dit kan water zijn, of anderszins) circuleert in een gesloten circulatie in een boring in een U-bocht.
    Bron: http://wetenschap.infonu.nl/techniek/10441-wat-is-geothermische-energie.html


De uiteindelijk toegepaste methode is afhankelijk van de lokale situatie en benodigde temperatuur.

Bij de winning van aardwarmte dient rekening te worden gehouden dat de onttrokken energie door de aarde weer wordt aangevuld. De aardwarmte in de korst wordt slechts langzaam aangevuld met energie uit de kern van de aarde.